Algemene Voorwaarden

Brizjied Fashion, Punterdiep10, 8032TV te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 05082048, BTW-nummer: 105252116B01 bereikbaar via e-mail: brizjied@hotmail.com, telefoonnummer: 06-14025175

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brizjied Fashion en een wederpartij waarop Brizjied Fashion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Door te bestellen bij Brizjied Fashion geeft u aan met de algemene voorwaarden accoord te gaan. Brizjied Fashion behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

-Verzenden, kosten, levering en overmacht
-Garantie, ruilen en annuleren
-Vragen en aansprakelijkheid

-Betalen en bestellen
-Privacy
-Intellectuele eigendom

Hieronder staan de gehele algemene voorwaarden, deze kunt u downloaden als een PDF bestand (zie helemaal onderaan deze pagina om te downlaoden)

Algemene Voorwaarden

Brizjied Fashion, Punterdiep10, 8032TV te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 05082048, BTW-nummer: 105252116B01 bereikbaar via e-mail: brizjied@hotmail.com, telefoonnummer: 06-14025175

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brizjied Fashion en een wederpartij waarop Brizjied Fashion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Door te bestellen bij Brizjied Fashion geeft u aan met de algemene voorwaarden accoord te gaan. Brizjied Fashion behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.


-Verzenden, kosten, levering en overmacht
-Garantie, ruilen en annuleren
-Vragen en aansprakelijkheid
-Betalen en bestellen
-Privacy
-Intellectuele eigendom

Verzendvoorwaarden kosten en levering

Uw bestelling wordt naar het door u opgegeven adres verzonden. Zodra uw bestelling onderweg is krijgt u van ons een bevestigingsmailtje.

Leveringen:

-Via PostNL, Brizjied Fashion streeft ernaar om binnen 7 tot 14 werkdagen na ontvangst van de betaling per bank te leveren, spoed is in overleg mogelijk!

-Zelf afhalen aan de Punterdiep 10 te Zwolle in Nederland. Let op! U dient wel eerst het overeengekomen bedrag over te maken op de opgegeven bankrekening, pas daarna wordt namelijk de kleding voor u op maat gemaakt. in dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht

Verzendkosten Nederland:

-Bij vooruitbetaling per bank zullen de verzendkosten conform zijn aan de tarieven van PostNL, deze zijn afhankelijk van het gewicht van het pakje/pakket

Verzendkosten België, Duitsland, en overige Europese landen:

-Bij vooruitbetaling per bank zullen de verzendkosten conform zijn aan de tarieven van PostNL, deze zijn afhankelijk van het gewicht van het pakje/pakket

-Bestellingen naar het buitenland gaan eveneens alleen onder vooruitbetaling

-Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandelt

-Kleding kan binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd worden, als het eventueel niet goed past wordt het gratis voor u op maat gemaakt, of kan na goed overleg misschien geruild worden tegen een ander artikelen, of voor een tegoedbon (zie ook ruilen). Want houd u er rekening mee dat de kleding na opdracht speciaal voor u gemaakt wordt!
!Let op dat u vooraf uw maten opneemt, zodat er niet onnodig herstelwerk gedaan hoeft te worden. In het geval dat u niet uw maten vooraf heeft opgenomen kunnen de herstelwerkzaamheden aan u in rekening worden gebracht. Voor informatie over de maten gaat u naar de maattabel.

-Wij geven geen geld terug

-Tegoedbonnen zijn 1 jaar geldig

-Brizjied Fashion is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade door (het gebruik van) de artikelen (geleverd en) verkocht door Brizjied Fashion. Voor het verzorgen van de artikelen verwijzen wij u naar de wasvoorschriften op de site van Brizjied Fashion, tevens verzenden wij bij uw bestelling de tips over de verzorging van de kleding mee. Zo is Brizjied Fashion evenmin aansprakelijk noch verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van goederen tijdens verzending door PostNL

-Brizjied Fashion streeft ernaar de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden, behoudens in geval een artikel niet voorradig is. Indien een artikel, of produkten(zoals stoffen) die nodig zijn voor de vervaardiging niet voorradig is/zijn wordt u daarvan via een e-mail op de hoogte gesteld. Indien er produkten, zoals stoffen, besteld moeten worden voor uw artikel kan de levertijd ongeveer 2 weken langer duren.

-U ontvangt een bevestiging per e-mail op het moment dat uw bestelling verzonden wordt.

-Wanneer u de artikelen voor een bepaalde datum nodig heeft, geef dit dan aan bij uw bestelling. Wij laten u dan zo snel mogelijk weten of de artikelen op tijd geleverd kunnen worden.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Brizjied Fashion in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Brizjied Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaadbaar zou zijn.

Voowaarden garantie

Alle kleding is met veel overgave en toewijding gemaakt door Brizjied Fashion. Mocht u toch niet tevreden zijn laat u dit dan zo snel mogelijk weten aan Brizjied Fashion. Gebreken ontstaan door slijtage en/of ondeugdelijk gebruik en aanmerkelijk de schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Elk artikel wordt met de hand vervaardigd, daarom kunnen er onderlinge verschillen zijn, zowel in kleur als materiaal.

Ieder artikel wordt, na bestelling/betaling 100% met de hand ontworpen en gemaakt door Brizjied Fashion, volgens de gegevens die u opgeeft ,zoals de maten de kleuren en de materialen. Het kan voorkomen dat artikelen naderhand passend moeten worden gemaakt. Zo kan Brizjied Fashion een garantie voor perfecte pasvorm bieden, deze aanpassingen zal Brizjied Fashion gratis voor u doen.
!Let op dat u vooraf uw maten opneemt, zodat er niet onnodig herstelwerk gedaan hoeft te worden. In het geval dat u niet uw maten vooraf heeft opgenomen kunnen de herstelwerkzaamheden aan u in rekening worden gebracht. Voor informtie over de maten gaat u naar de maattabel.

Voorwaarden ruilen

U kan een artikel/en binnen 7 werkdagen na ontvangst ruilen, laat u ons dit dan wel even weten via een e-mail naar brizjied@hotmail.com of via telefonisch contact op nummer 06-14025175. Dit dient u te doen voordat u iets retour zendt.

Let wel dat alle artikelen 100% met de hand worden gemaakt en ontworpen door Brizjied Fashion.
En wij alleen na goed overleg het artikel terug nemen en u in ruil een tegoed bon geven. Daar de kleding pas na uw bestelling en betaling speciaal voor u wordt gemaakt! Wij houden geen voorraad van kleding, maar hebben enkel alleen de stoffen op voorraad. Toch willen wij deze optie behouden indien u echt niet tevreden bent over het artikel en ook vermaken/passend maken geen optie is.

U dient dan het artikel/en terug te zenden naar Brizjied Fashion, Punterdiep 10, 8032TV te Zwolle. Houdt u er rekening mee dat de verzendkosten voor uw rekening zijn.

Brizjied Fashion zal u dan een tegoedbon toezenden naar het door u opgegeven e-mail adres, deze is 1 jaar geldig ingaande op de dag waarop de bestelling is gedaan. Als u een ander artikel/en heeft uitgekozen zal Brizjied Fashion hiervoor uw tegoedbon "innen". Mocht dit artikel (artikelen) goedkoper zijn dan blijft het overgebleven bedrag van uw tegoedbon staan, indien het artikel duurder is zal u het restant bedrag dienen over te maken op het banknummer van Brizjied Fashion. In dit laatste geval zal het artikel/en pas na ontvangst van de betaling naar uw opgegeven adres verzonden worden.

U heeft geen recht om te ruilen/retourneren wanneer

-producten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop Brizjied Fashion geen invloed heeft.

-het artikel voor u op maat is gemaakt. let op! Alle artikelen bij Brizjied Fashion worden na bestelling/betaling speciaal voor u gemaakt, aan de hand van de door u opgegeven maten, kleuren en materiaal keuze.
!Let op dat u vooraf uw maten opneemt, zodat er niet onnodig herstelwerk gedaan hoeft te worden. In het geval dat u niet uw maten vooraf heeft opgenomen kunnen de herstelwerkzaamheden aan u in rekening worden gebracht. Voor informatie over de maten gaat u naar de maattabel.

-diensten die met uw instemming zijn uitgevoerd, zoals bestelling van stoffen of voorwerk uitgevoerd aan uw artikel/en, voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken

-de kleding gedragen en/of gewassen is

-u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen/repareren

Voorwaarden annuleren

U kunt uw bestelling conform de wet koop op afstand, zonder boete of opgaaf van redenen binnen 24uur annuleren, mits deze nog niet verzonden is. U dient dit te melden per e-mail aan brizjied@hotmail.com

Indien een retourzending niet voldoende gefrankeerd is, te laat verzonden of op een andere manier niet voldoet aan onze voorwaarden wordt het pakje/pakket niet geaccepteerd door Brizjied Fashion.

Vragen met betrekking tot klachten of tevredenheid

Brizjied Fashion streeft naar tevreden klanten, bent u tevreden over Brizjied Fashion, vertel het door! Indien u niet tevreden bent over Brizjied Fashion, neemt u dan contact op via e-mail brizjied@hotmail.com of telefonisch op numer 06-14025175. Brizjied Fashion zal dan trachten om de klacht/en samen met u op te lossen. Brizjied Fashion staat open voor eventuele suggesties of opmerkingen ter verbetering van het product ook in dit geval kunt u via e-mail of telefoon contact opnemen.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Brizjied Fashion kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Brizjied Fashion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Brizjied Fashion is niet verantwoordelijk voor tik, zet en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet dan zal de prijs door Brizjied Fashion zo spoedig mogelijk worden aangepast. Brizjied Fashion kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Voorwaarden privacy

Om ervoor te zorgen dat wij uw bestelling goed kunnen afhandelen vragen wij enkele gegevens van u, uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een bestelling af te kunnen handelen of om een nieuwsbrief te kunnen versturen.

-Uw e-mail wordt gebruikt om de bestelling en verzending te kunnen bevestigen en indien er andere zaken betreffende uw bestelling belangrijk zijn voor u.

-Uw telefoonnummer kan gebruikt worden om contact met u op te nemen als er eventueel vragen zijn met betrekking tot uw bestelling.

Brizjied Fashion zal nooit uw gegevens gebruiken voor marketing doeleinden.

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van acties of nieuwigheden bij Brizjied Fashion, kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief. Alleen dan zult u van ons via een e-mail buiten uw bestelling om post van ons ontvangen.

Wij zullen uw gegevens nooit vrijgeven aan derden of u moet daar zelf nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Daar wij niet om uw bank- of creditcard gegevens vragen worden uw naam, adres en woonplaats gegevens niet via een SSL verbinding naar ons verzonden. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op nummer 06-14025175 of uw bestelling rechtstreeks door mailen naar brizjied@hotmail.com.

Op de site van Brizjied Fashion staan een aantal links, wij zijn echter niet aansprakelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze sites wanneer u daar uw gegevens vrijgeeft.

Sommige sites maken gebruik van cookies of soortgelijke middelen. Deze middelen worden gebruikt om tijdens uw bezoek informatie te verzamelen zodat er beter afgestemd kan worden op de interesses van een bezoeker. Brizjied Fashion maakt geen gebruik van deze middelen.

Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u ons mailen naar brizjied@hotmail.com


Voorwaarden intellectuele eigendom

-Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op het Product die door Brizjied Fashion aan de klant worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Brizjied Fashion, en de klant verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Brizjied Fashion en de klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

-Het is de klant niet toegestaan om de artikelen op enige gedeelte te wijzigen of na te maken.

-Brizjied Fashion garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

-Brizjied Fashion heeft haar ontwerpen geregistreerd bij CC Proof.

Voorwaarden betalen

U heeft verschillende mogelijkheden om te betalen

-Vooruitbetaling; u maakt het bedrag van uw bestelling over middels een overboeking via uw bank- of girorekening. Op het moment dat wij uw betaling binnen hebben wordt uw bestelling op maat gemaakt en verzonden. Houdt u er rekening mee dat een overboeking enige werkdagen kan duren voordat wij het ontvangen hebben. Een betaling via online bankieren gaat het snelst.

-Via ideal; u maakt het bedrag van uw bestelling over via Ideal. Op het moment dat wij uw betaling binnen hebben wordt uw bestelling op maat gemaakt en verzonden. De betalingen via ideal zijn gratis!

-Via Paypal; u maakt het bedrag van uw bestelling over via Paypal, u kunt hier kiezen voor verschillende betalingsmogelijkheden, waaronder Paypal, mastercard of Visa. Op het moment dat wij uw betaling binnen hebben wordt uw bestelling op maat gemaakt en verzonden. De betalingen via Paypal zijn gratis!

-Via Mister Cash; u maakt het bedrag van uw bestelling over via Mister Cash. Op het moment dat wij u betaling binnen hebben wordt uw bestelling op maat gemaakt en verzonden. De betalingen via Mister Cash zijn gratis!

-Via Sofort banking; u maakt het bedrag van uw bestelling over via Sofort banking. Op het moment dat wij uw betaling binnen hebben wordt uw bestelling op maat gemaakt en verzonden. De betalingen via Sofort banking zijn gratis!

-U kunt uw artikel/en ophalen op het adres Punterdiep 10 te Zwolle. Let op! De artikelen worden pas voor u op maat gemaakt nadat de betaling is ontvangen. Wanneer u de artikelen zelf ophaalt worden er uiteraard geen verzendkosten berekend.

Prijzen

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Brizjied Fashion is niet verantwoordelijk voor druk- en of zetfouten op de website. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Brizjied Fashion is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten op de site.

Bestellen

Wanneer u uw gegevens, naam, adres, woonplaats heeft ingevuld en aangegeven heeft welk artikel/en u wilt en dit via e-mail of telefonisch contact aan Brizjied Fashion heeft doorgegeven is de bestelling/overeenkomst met Brizjied Fashion een feit. U ontvangt van Brizjied Fashion een bevestiging met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten van uw bestelling via uw opgegeven e-mail adres.

U dient ervoor te zorgen dat uw gegevens waaronder e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, correct en actueel zijn. Tevens dient u te garanderen wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de website van Brizjied Fashion.

Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling!

-Brizjied Fashion streeft ernaar de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden, behoudens in geval een artikel niet voorradig is. Indien een artikel, of produkten(zoals stoffen) die nodig zijn voor de vervaardiging niet voorradig is/zijn wordt u daarvan via een e-mail op de hoogte gesteld. Indien er produkten, zoals stoffen, besteld moeten worden voor uw artikel kan de levertijd ongeveer 2 weken langer duren.

-Wanneer u de artikelen voor een bepaalde datum nodig heeft, geef dit dan aan bij uw bestelling. Wij laten u dan zo snel mogelijk weten of de artikelen op tijd geleverd kunnen worden

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging. Wanneer de betaling niet binnen deze 14 dagen door Brizjied Fashion is ontvangen, ontvangt u éénmalig per e-mail een betalingsherrinnering. Vervolgens heeft u 5 dagen de tijd om alsnog de betaling in orde te maken. Indien de bestelling binnen deze gestelde termijn niet ontvangen is door Brizjied Fashion, wordt de bestelling geannuleerd.


Voorwaarden privacy

Om ervoor te zorgen dat wij uw bestelling goed kunnen afhandelen vragen wij enkele gegevens van u, uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een bestelling af te kunnen handelen of om een nieuwsbrief te kunnen versturen.

-Uw e-mail wordt gebruikt om de bestelling en verzending te kunnen bevestigen en indien er andere zaken betreffende uw bestelling belangrijk zijn voor u.

-Uw telefoonnummer kan gebruikt worden om contact met u op te nemen als er eventueel vragen zijn met betrekking tot uw bestelling.

Brizjied Fashion zal nooit uw gegevens gebruiken voor marketing doeleinden.

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van acties of nieuwigheden bij Brizjied Fashion, kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief. Alleen dan zult u van ons via een e-mail buiten uw bestelling om post van ons ontvangen.

Wij zullen uw gegevens nooit vrijgeven aan derden of u moet daar zelf nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Daar wij niet om uw bank- of creditcard gegevens vragen worden uw naam, adres en woonplaats gegevens niet via een SSL verbinding naar ons verzonden. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op nummer 06-14025175 of uw bestelling rechtstreeks door mailen naar brizjied@hotmail.com.

Op de site van Brizjied Fashion staan een aantal links, wij zijn echter niet aansprakelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze sites wanneer u daar uw gegevens vrijgeeft.

Sommige sites maken gebruik van cookies of soortgelijke middelen. Deze middelen worden gebruikt om tijdens uw bezoek informatie te verzamelen zodat er beter afgestemd kan worden op de interesses van een bezoeker. Brizjied Fashion maakt geen gebruik van deze middelen.

Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u ons mailen naar brizjied@hotmail.com


Voorwaarden intellectuele eigendom

-Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op het Product die door Brizjied Fashion aan de klant worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Brizjied Fashion, en de klant verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Brizjied Fashion en de klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2024 Brizjied Fashion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel